A Kárpát-medencei gyógynövényes hagyományokat az európai gyógynövénykultúra fontos részeként  kell figyelembe vennünk. Ezt indokolják a honfoglalás korba visszanyúló gyógynövényes ismereteink, a monostori és kolostori gyógyfüves hagyományaink, a régi magyar gyógynövényneveket tartalmazó glosszáink, a XVI. századtól megjelenő füveskönyveink, valamint a gyógynövényekkel kapcsolatos népi gyógyászati ismerteink és az utóbbi évtizedek gyógynövénykutatásai. A gyógyfüves hagyományaink számbavétele és felélesztése fontos feladatunk, ugyanakkor a modern kor kihívásainak is meg kell felelnünk.

 

      A gyógynövények számára kedvező adottságokkal rendelkező vidékeken, így az Őrségben is fontos szerepet kell, hogy kapjon a gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretek széles körű elterjesztése, a gyűjtés, a termesztés és a feldolgozás révén is. Az ezzel kapcsolatos feladatokra vállalkozott a Somogy- Táj Nonprofit Kft. és az együttműködő partnerek, Szentgotthárd Város Önkormányzata és az Őrség Határok Nélkül Egyesület, a LEADER térségek közötti együttműködés nyertes pályázata keretében. Az eredményekről a következőkben számolunk be:

Szentgotthárdon bemutatásra került egy tudományos előadás keretében a Kárpát-medence gyógynövénykincsei c. könyv, egyedülálló szakmai különlegességekkel, amely meghirdetésre került a helyi médiákban is.


Tájékoztató anyagok (leporelló, ismertető füzet) készültek az Őrség gyógynövényeiről.
Elkészült egy oktatófilm is, amelyhez az őrségi iskolák is hozzáférnek az ajándékkönyvekkel és kiadványokkal együtt.


Szentgotthárdon, az Apátistvánfalvai úton (Akasztó part) megtörtént egy gyógynövénykert I. ütemének szakmai bemutatója, a betelepített gyógynövények információs táblákkal történő ellátása.
Az Őrségben, felnőttek részére sikeres nyári tábort szerveztünk az ehető vad- és gyógynövényekről.


Honlapunkon az Őrségben gyakrabban előforduló-, termesztett- és termeszthető gyógynövényekről is adunk színes növényfotókkal kísért bővebb tájékoztatást.